Lorem ipsum gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum. Sofisticur ali quenean.

INSTAGRAM

I. Postanowienia ogólne

1.     Klientem studia może być wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest okazanie pisemnej zgody od rodziców przed przystąpieniem do ćwiczeń lub zabiegów.

2.     Przed skorzystaniem z usług zabiegów wyszczuplających lub ćwiczeń w strefie fitness klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem  oraz wypełnieniem karty klienta, w której wyklucza się wszelkie przeciwwskazania do wykonania zabiegów/ćwiczeń. 

3.     W przypadku spełnienia wszystkich powyższych warunków, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty według obowiązującego cennika oraz ustalenia terminów kolejnych wizyt karnetowych.

4. Warunkiem koniecznym do wykonania zabiegu jest wcześniejsze umówienie się na konkretny dzień i godzinę (rezerwacja) w celu realizacji wykupionych zabiegów lub ćwiczeń.

5.     W przypadku  nieprzewidzianych sytuacji losowych, dokonaną wcześniej rezerwację, odwołać bez utracenia prawa do zabiegu lub ćwiczeń,  można najpóźniej dobę  przed umówionym terminem zabiegu.

6. W ramach  jednego karnetu istnieje możliwość przełożenia (odmówienia) maksymalnie trzech (3)  umówionych wizyt bez utraty prawa do ich wykonania w późniejszym terminie. Warunkiem jest odwołanie ich minimum dobę przed umówionym zabiegiem/ćwiczeniem.

7.     Zastrzega się, iż w przypadku nieodwołania rezerwacji lub odwołania jej krócej niż 24h przed, następuje zaliczenie usługi w ramach realizowanego karnetu.

8.     Klienci z zakupionym  karnetem zobowiązani są do przyjścia punktualnie na umówiony zabieg lub ćwiczenia w strefie fitness. W przypadku spóźnienia, czas zabiegu może ulec skróceniu, a w przypadku zbyt dużego spóźnienia możliwe jest także anulowanie rezerwacji. W obu tych przypadkach następuje zaliczenie usługi.

9. Pracownicy Studia mogą odmówić zrealizowania zabiegu/ćwiczeń osobie, która jest w sposób widoczny chora np ma kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała. W takiej sytuacji następuje zaliczenie usługi z karnetu.

10. Karnety w strefie zabiegowej ważne są 6 miesięcy od daty zakupu. Karnety w strefie fitness ważne są 1,5 miesiąca od daty zakupu. Wyjątkiem jest KARNET OPEN do stref fitness, który ważny jest 1 miesiąc kalendarzowy.

11.     W razie pogorszenia samopoczucia w trakcie ćwiczeń lub zabiegów, klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie personel Studia i zaprzestania ćwiczeń.

12. Niniejszy Regulamin znajduje się w Studiu Emulsja w miejscu łatwodostępnym dla klientów.

II. Ubiór

1.Ćwiczenia w strefie fitness mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w czystym i wygodnym obuwiu oraz wygodnym stroju sportowym bez metalowych części.

III. Postanowienia końcowe

1.     Klient wykupując usługi w Studio Emulsja i korzystający ze znajdujących się w nim urządzeń oświadcza, że nie posiada żadnych przeciwwskazań lekarskich do udziału w zajęciach o charakterze rekreacyjnym, a w przypadku ich wystąpienia, zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o tym fakcie kierownictwa Studia Modelowania Sylwetki. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U, Nr 101, poz. 1095)

2.     Opłata jednorazowa upoważnia do korzystania z usługi w zależności od jej rodzaju oraz czasu trwania, według aktualnego cennika.

3.     Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz cenniku usług i produktów.

4.     W przypadku rezygnacji z usług Studia Emulsja przed upływem ważności wykupionego karnetu lub przed wykorzystaniem wszystkich zabiegów, Studio nie zwraca wniesionych opłat ani ich części.

5.     Studio nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie firmy rzeczy.

6.     Klient ma prawo do wglądu i wniesienia poprawek do pozostawionych wcześniej danych personalnych oraz numeru telefonu i adresu poczty e-mail. Studio nie gromadzi danych w innym celu niż realizacja umowy sprzedaży oraz założenie karty informacyjnej klienta.

10. Podanie numeru telefonu przez klienta jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymywanie przez niego smsów z przypomnieniem o wizycie. Istnieje możliwość zrezygnowania z tej usługi, ale należy to zgłosić obsłudze Studia.

11.     Dane te nie będą przekazywane innym instytucjom, ani podmiotom gospodarczym, które mogłyby wykorzystać te dane w celach marketingowych.